ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ TIK TOK ਸਮੇਤ 59 ਚੀਨੀ Apps ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ TIK TOK ਸਮੇਤ 59 ਚੀਨੀ Apps 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ TIK TOK ਸਮੇਤ 59 ਚੀਨੀ Apps ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ।