ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ – 1 ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ