ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਟਰੈਕਟਰ

ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਟਰੈਕਟਰ