ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ?

ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ?