ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੁਣੋ ਆਪ ਬੀਤੀ!

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੁਣੋ ਆਪ ਬੀਤੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ – ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੜਕੀ