ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ? ਜਾਅਲੀ ਦਸਖ਼ਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼! ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਫੱਸ ਸਕਦਿਆ ਹਨ ਜਾਲ ‘ਚ?

ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ? ਜਾਅਲੀ ਦਸਖ਼ਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼! ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਫੱਸ ਸਕਦਿਆ ਹਨ ਜਾਲ ‘ਚ?