ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ 1991 ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਸੁਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ! ਵਕੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ!

ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ1991 ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਸੁਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ! ਵਕੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੁਕ!