ਜੇ Sant Bhindranwale ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ Operation Blue Star ਨਾ ਹੁੰਦਾ

ਜੇ Sant Bhindranwale ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ Operation Blue Star ਨਾ ਹੁੰਦਾ || Punjabi Spectrum